İddalıyız Çünkü "Batuhan" Sondaj
Makinesi Üretiyoruz

Hem Global kurulmuş olduğu günden bu yana vermiş olduğu sondaj hizmetleri ile bu sektördeki en iyi seçenekleri sunmayı amaç edinmiştir ve çözüm ortağınız olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Üretimi , tedarikçisi ve kalitesi ile sondaj işlerinizde fark yaratıp ,maksimum verim almanızı sağlar. Tedarikçiniz değil ,iş ortağınız olmak için buradayız.


 
 

Yerin altındaki değeri iyi bilen tecrübeli çözüm ortağıyız.

Maden Sondajı Nedir?

Maden sondajı; doğal kaynakların yerini ve özelliklerini belirleyerek kaliteli bir üretim sağlamanız için yapılan bir kuyu açma çalışmasıdır. Sondaj çalışmaları, detaylı bir ön araştırma ve planlama gerektirir. İçinde bir jeoloğun da yer aldığı uzman ekip maden sondajı çalışmalarında elde edilen verimi artırır. Bu uygulama amacına göre dört ana başlıkta incelenebilir.

Arama Sondajı

Arama sondajı, hedeflenen cevher çeşidinin, belirlenen alanda bulunup, bulunmadığını tespit amacıyla yapılır. Sondaj sonucunda hedef madenin kimyasal özellikleri ve bulunduğu zonlar hakkında fikir sahibi olunur. Arama sondajlarında genel olarak karot alma işlemi tercih edilir çünkü bu sayede kuyudan çıkan cevher kolayca incelenebilir ve laboratuvar ortamına ileri inceleme için gönderilebilir.

Geliştirme Sondajı

Bu sondaj işlemi maden tespitinin ardından yapılır. Var olduğu tespit edilen maden yatağı niteliğini yani miktarını tespit ederek, doğru yatırım planı yapmanıza yardımcı olur. Tespit kuyuları olarak da isimlendirilen geliştirme sondajları cevher kalitesi ve yüzde miktarı hakkında bilgi verir.

Üretim Sondajı

Üretim sondajı, ön çalışması yapılarak yeri, niceliği ve niteliği belirlenmiş madenin çıkarılması için yapılan özelleşmiş bir sondaj biçimidir. Kaynağın tam verimle kullanılması için belirlenmiş bir plana uygun adımlar atılır. Maden işletmelerinde güvenli ve konforlu bir üretim sağlanması için bu işlemden faydalanılır.

MRL000056_HalfYear_Slider_R1-1MRL000056_HalfYear_Slider_R1-1